htrace.sh

Series: projects January 02, 2019

Podczas codziennej pracy zawsze brakowało mi narzędzia, dzięki któremu mógłbym w prosty i szybki sposób przetestować konfigurację domen. Umiejętność użycia takich narzędzi jak curl czy openssl jest według mnie bardzo ważna jednak jak to zwykle z konsolowymi narzędziami bywa - dostarczają one mnóstwo opcji, które ciężko zapamiętać.

Spis treści

Wprowadzenie

htrace.sh jest narzędziem powłoki wspomagającym profilowanie i debug’owanie aplikacji działających na protokołach http/https. Jest to także prosty wrapper obsługujący narzędzia zewnętrzne takie jak: testssl.sh, ssllabs, mozilla-observatory czy skrypty skanera nmap.

htrace.sh_preview.png

Jego głównym założeniem projektowym było przechwycenie wszystkich błędów związanych z przekierowaniami. Niby nic szczególnego jednak przy jakichkolwiek wdrożeniach czy choćby zmianach takich jak ustawienie list kontroli dostępu (IP ACL) weryfikacja była niekiedy kłopotliwa.

Potrzebowałem także przejrzysty obraz tego co się dzieje z danym request’em oraz to w jaki sposób jest on interpretowany przez serwery www - jest to także przydatne do sporządzenia prostego raportu.

Funkcje

Po pewnym czasie stwierdziłem, że warto byłoby dodać kilka innych ciekawych oraz ważnych funkcji dotyczących:

 • sprawdzania poprawności konfiguracji domeny (niezależnie czy stosujemy standalone-web-server czy reverse proxy)
 • sprawdzania podstawowych oraz rozszerzonych informacji na temat protokołów http oraz https:
  • statusy zwracanych odpowiedzi
  • informacje o wykorzystamym protokole
  • geolokalizację
 • analizy czasu odpowiedzi dla każdego wysłanego zapytania
 • sprawdzania poprawności przekierowań
 • przeglądania i weryfikowania zapytań oraz odpowiedzi
 • omijania pamięci podręcznej
 • możliwości ustawienia metody dla danego request’u
 • możliwości dodania własnych nagłówków
 • badania poprawności konfiguracji protokołu SSL/TLS czy chroniących domenę certyfikatów
 • wykorzystania zewnętrznych narzędzi takich jak:
  • mozilla-observatory - wersja konsolowa serwisu Mozilla Observatory
  • sslabs-scan - wersja konsolowa serwisu Ssllabs
  • mixed-content-scan - pozwala na sprawdzenie czy dane ładowane są przez bezpieczny protokół https
  • testssl.sh - szwajcarski scyzoryk jeżeli chodzi o debug’owanie SSL/TLS
  • nmap nse - zestaw skryptów związanych z http, https, ssl czy dns

Przykłady

Weryfikowanie przekierowań

Jeżeli chcemy sprawdzić przekierowania, np. czy domena www.example.com kieruje na example.com:

htrace.sh -d https://www.blkcipher.info --hide-src-ip

   htrace.sh v1.1.0 (openssl 1.1.0g: ok)


  URI: https://www.blkcipher.info

  req time_total  time_connect  local_socket      via       remote_socket     geo  proto  ver  code   next_hop
  --- ----------  ------------  ------------      ---       -------------     ---  -----  ---  ----   --------
 •  1  0.022068   0.022068    xxx.xxx.xxx.xxx:59018 xxx.xxx.xxx.xxx 35.228.233.78:443   US  https  1.1  301   https://blkcipher.info/
 •  2  0.042569   0.020501    xxx.xxx.xxx.xxx:59028 xxx.xxx.xxx.xxx 35.228.233.78:443   US  https  1.1  200

Podobnie jeśli zależy Nam na sprawdzeniu przekierowań między protokołami tj. z http na https.

Podgląd nagłówków odpowiedzi

Kolejną z opcji jest podgląd nagłówków serwowanych w odpowiedzi:

htrace.sh -d https://blkcipher.info --headers --hide-src-ip

   htrace.sh v1.1.0 (openssl 1.1.0g: ok)


  URI: https://blkcipher.info

  req time_total  time_connect  local_socket      via       remote_socket     geo  proto  ver  code   next_hop
  --- ----------  ------------  ------------      ---       -------------     ---  -----  ---  ----   --------
 •  1  0.021284   0.021284    xxx.xxx.xxx.xxx:59180 xxx.xxx.xxx.xxx 35.228.233.78:443   US  https  1.1  200

     › HTTP/1.1 200 OK
     › Date: Sun, 13 Jan 2019 08:51:30 GMT
     › Content-Type: text/html; charset=utf-8
     › Content-Length: 3483
     › Connection: keep-alive
     › Last-Modified: Sun, 13 Jan 2019 08:19:48 GMT
     › X-Cacheable: YES:No-Session
     › Cache-Control: max-age=180
     › Age: 6
     › Accept-Ranges: bytes
     › Server: Unknown
     › Content-Security-Policy: default-src 'none'; script-src 'none'; img-src 'self'; style-src 'self' https://fonts.googleapis.com https://maxcdn.bootstrapcdn.com; font-src 'self' https://fonts.gstatic.com https://maxcdn.bootstrapcdn.com; object-src 'none'; frame-ancestors 'self'; base-uri 'self'; form-action 'self';
     › Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubdomains
     › Referrer-Policy: no-referrer
     › X-Frame-Options: SAMEORIGIN
     › X-XSS-Protection: 1; mode=block
     › X-Content-Type-Options: nosniff
     › Allow: GET, POST, HEAD

Podgląd konfiguracji SSL/TLS

Następnie możemy podejrzeć konfigurację SSL/TLS oraz wyświetlić podstawowe informacje na temat certyfikatów chroniących domenę:

htrace.sh -d https://blkcipher.info --ssl --hide-src-ip

   htrace.sh v1.1.0 (openssl 1.1.0g: ok)


  URI: https://blkcipher.info

  req time_total  time_connect  local_socket      via       remote_socket     geo  proto  ver  code   next_hop
  --- ----------  ------------  ------------      ---       -------------     ---  -----  ---  ----   --------
 •  1  0.021874   0.021874    xxx.xxx.xxx.xxx:59266 xxx.xxx.xxx.xxx 35.228.233.78:443   US  https  1.1  200
     ssl: on, version(TLSv1.2), cipher(ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384)
     public-key(2048 bit), signature(sha256WithRSAEncryption)
     date: Jan 6 12:28:55 2019 GMT / Apr 6 12:28:55 2019 GMT
     issuer: Let's Encrypt (Let's Encrypt Authority X3)
     owner: <empty>
     cn: blkcipher.info
     san: www.blkcipher.info blkcipher.info
     sni: not match
     validity: match
     verification: ok

built with Jekyll and trimstray blog — read the fine print